Slavic Wiki
Advertisement

Streleskja grupa jes malja vojskovja jedinica pehotu. Komandnik grupu jes podoficer. 2-3 grupi jes sogrupenie vo drugstvu.

US armi[]

Zemlja armia[]

Streleskja grupa US armiu ima četirje členi:

  • Komandnik grupu
  • Kruglametnik, ktorij ima lehkij kruglamet.
  • Granatometnik, ktorij ima automatju gvintovku s granatometom.
  • Strelnik, ktorij ima automatju gvintovku.

US marine korpus[]

Streleskja grupa US marine korpus ima tož četirije členi:

  • Komandnik grupu tož granatometnik, ima automatja gvintovku s granatometom.
  • Kruglametnik, ktorij ima lehkij kruglamet.
  • Strelnik (pomocnik kruglametniku), ima automatja gvintovku.
  • Strelnik tož razvednik, ima automatja gvintovku.


Vojskoje edinici
Strelja grupa · Drugstvo · Otdel · Vzvod · Rota / Bateria · Batalion / Divizion / Eskadrona · Polk · Brigada · Divizia · Korpus · Armada · Armadja grupa
Advertisement